• Εσωτερικός έλεγχος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Καφάλλα, Βεατρίκη; Μαστροσαββάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-31
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της απόκτησης του πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηράκλειο Κρήτης με θέμα τον εσωτερικό έλεγχο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η εργασία προβαίνει σε μελέτη ...