• Μεταβολές στη ποιότητα ζωής και στην ψυχοσύνθεση παιδιών και εφήβων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Παπαγρηγοράκη, Αιμιλία; Παπανίκου, Ιωάννα; Ρώσσιου, Φρόσω
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-25
    Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 αποτελεί αυτοάνοσο νόσημα το οποίο τείνει να λάβει τη μορφή πανδημίας. Και αυτό γιατί οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται πως τον προκαλούν δε μπορούν να ...