• Κατασκευή και έλεγχος κατακόρυφου αρθρωτού ρομποτικού βραχίονα τεσσάρων βαθμών ελευθερίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σακάρος, Θωμάς
    Επιβλέπων καθηγητής: Φουσκιτάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-03-2010
    Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή ενός κατακόρυφου αρθρωτού ρομποτικού βραχίονα τεσσάρων βαθμών ελευθερίας και ο έλεγχός του από υπολογιστή με χρήση του λογισμικού MATLAB.