• Η διαδικασία κατοχύρωσης του σήματος.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Ξανθόπουλος, Σάββας
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Μαρία-Εμμανουέλα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-05
    Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Τ.Ε.Ι Κρήτης, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Βασικό αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι το σήμα και πως αυτό κατοχυρώνεται και εφαρμόζεται. Πιο ...