• Portal σε HTML 5.0 για την τουριστική προβολή της Κύπρου

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χαραλάμπους, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-20
  Η ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση των ιστοσελίδων, όπου πέρα από την τυπική ιστοσελίδα παρέχεται απο ένα μεγάλο αριθμό νέων αιτήσεων για τη δημιουργία της. Η εργασία αυτή ασχολείται με ...
 • Portal σε HTML 5.0 για τουριστικό οδηγό Κύπρου

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μιχαήλ, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-13
  Βασικός σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας ιστοσελίδας, σε γενικές γραμμές την δημιουργία ενός συστήματος που θα παρέχει πληροφορίες στον επισκέπτη του νησιού της Αφροδίτης για ψυχαγωγία, ...
 • Αγροτουρισμός της Κύπρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Στυλιανού, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κομποράκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-05-2008
  Αρχικά δίνεται ο ορισμός του Αγροτουρισμού τα χαρακτηριστικά του, το πως αναπτύχθηκε στην Κύπρο και ποίοι οι παράγοντες που τον επηρεάζουν. Στη συνέχεια αναφέρονται γνωστά αγροτουριστικά καταλύματα για όλες τις επαρχίες ...
 • Ανάλυση και ερμηνεία του ισχύοντος Κυπριακού φορολογικού νόμου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γκιουζελίδης, Νικόλαος; Μαγκαφουράκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοξαστάκη, Καλλιόπη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-01-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε συμφωνά με πραγματικά στοιχειά για το έτος που διανύουμε και περιέχει πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, βασιζόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική από τον Ιανουάριο ...
 • Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενεργείας – Εφαρμογές στην Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σοφοκλέους, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-06
  Η διπλωματική αυτή εργασία έχει στόχο να δώσει στον αναγνώστη της μια εικόνα των μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν σήμερα στα διάφορα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ...
 • Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην περιφέρεια της Κύπρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παναγιώτου, Αντώνης
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-04-2012
  Μια από τις κυριότερες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου είναι αυτή του τουρισμού. Ο σύγχρονος τουρισμός, που πρόδρομό του αποτελούν οι περιηγήσεις που πραγματοποιούσε ο άνθρωπος από την αρχαιότητα, τις τελευταίες δεκαετίες ...
 • Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου πάμπουλας στην Λευκωσία (Κύπρος) για παιχνίδι και αναψυχή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Στυλιανού, Χαρούλα; Μπόλλου, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μεραμβελιωτάκη, Χρύσα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2011
  Το πάρκο Παμπούλας βρίσκεται σε μια κατοικημένη περιοχή της Λευκωσίας (Κύπρου), με έκταση περίπου 5.500m2 . Σ’ αυτήν την εργασία κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να πετύχουμε μια καλή διαμόρφωση του χώρου, σ’ ένα χώρο αναψυχής, ...
 • Διαχείριση συστημάτων και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Κύπρο και Ευρώπη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θεοδοσίου, Ιφιγένεια; Σάββα, Αλέξης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βουρδουμπάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-04-2013
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Κύπρο και γενικά στην Ευρώπη.
 • Δράσεις φορέων και περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κλεοβούλου, Δημήτρης; Μυλωνά, Έλενα; Νικολάου, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Προµπονάς, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις δράσεις Φορέων και Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Κύπρο στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. ...
 • Εξέταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλαράς, Χριστόδουλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-08-2012
  Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερη δυναμική. Καθώς έχοντας ξεπεράσει την τούρκικη εισβολή το 1974, κάποιους κλυδωνισμούς που δημιουργήθηκαν με την κρίση του Χρηματιστηρίου ...
 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO και HACCP στις ξενοδοχειακές μονάδες Le Meridien και Four Seasons.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Χρίστου, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσιμητάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-05-2012
  Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με το ζήτημα της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας ISO και HACCP στις ξενοδοχειακές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα στις Le Meridien και Four Seasons. Η εργασία ολοκληρώθηκε μέσα από έξι κεφάλαια . Πιο ...
 • Η ανατομία του Κυπριακού τουρισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αντωνίου, Αντρή
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-09-2010
  Η Κύπρος είναι ένα ποικιλόμορφο νησί με τουριστικά ανεπτυγμένο παραλιακό μέτωπο. Έχει πλούσια ιστορία και παράδοση, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία. Διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα με μεγάλο ...
 • Η επίδραση της διαδικτυακής διαφήμισης στους καταναλωτές της Κύπρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Πλέντης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-27
  Η διαδικτυακή διαφήμιση εξελίσσεται ραγδαία τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Με τον όρο 'διαφήμιση' εννοείται κάθε ενέργεια που αποβλέπει στη διάδοση πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς (διαφημίσεις στην τηλεόραση, στις ...
 • Η κυπριακή επιχείρηση στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Φωτίου, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαυρίδης, Παύλος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2011
  Στην παρούσα εργασία επικεντρώνομε στην επίδραση των επιχειρήσεων στο τομέα την διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων της Κύπρου. Στα πλαίσια της εκπόνησης, της πτυχιακής μου εργασία με θέμα «Oι κυπριακές επιχειρήσεις στον τομέα ...
 • Η χρήση των νέων τεχνολογιών και ο εθισμός των νέων (ηλικίας 15-18) στο διαδίκτυο. Μελέτη περίπτωσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γιάννου, Σπυριδούλα; Ιωάννου, Νόπη; Κουντουριανού, Θεοδώρα; Μιχαήλ, Έλενα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-07-2014
  Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τις όψεις της χρήσης του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους νέους. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται στην ποσοτική ανάλυση με σκοπό την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα ...
 • Κακοποίηση στην οικογένεια: Σύγκριση μεταξύ του νομοθετικού πλαισίου σε Ελλάδα, Αγγλία και Κύπρο. Η γνώμη των Ελλήνων δικηγόρων για τους υπάρχοντες νόμους στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Δημητράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζηφωτίου, Σεβαστή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο της διερεύνηση του θέματος της κακοποίησης στην οικογένεια. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, το φαινόμενο της κακοποίησης υπήρχε ανέκαθεν σε όλες τις κοινωνίες. Καθεμιά όμως, ξεχωριστά, αντιμετωπίζει ...
 • Μελέτη εδαφικής πανίδας σε αντίστοιχα οικοσύστηματα Κρήτης-Kύπρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πέτρου, Αντρέας; Ζανής, Αντρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κολλάρος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-01-2012
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και η σύγκριση της εδαφικής πανίδας στα συγκεκριμένα οικοσυστήματα (ελαιώνα και αγρωστωδών) δύο διαφορετικών νησιών (Κρήτης και Κύπρου).Οι δειγματοληψίες για την πραγματοποίηση της ...
 • Ο αγροτουρισμός στην Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Χαραλάμπους, Χριστιάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Ο τουρισμός είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες και πλέον δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο . Στην Κύπρο αποτελεί την κυρίαρχη δραστηριότητα, δημιουργεί θέσεις εργασίας περισσότερες από κάθε άλλο τομέα και ...
 • Ο ρόλος και η σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κύπρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Σαρλά, Βίβιαν
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-01-2014
  Ο τομέας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λειτουργεί σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον και καλείται να ικανοποιήσει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών του. Η ικανότητα των ξενοδοχειακών μονάδων ...
 • Ο συνεδριακός τουρισμός σε Ελλάδα και Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μιχαήλ, Ανδρέας; Ευαγόρου, Έφη-Βαλάντο
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2015
  Η οργάνωση συνεδρίων αποτελεί ίσως έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους και δυναμικούς κλάδους για το τουριστικό προϊόν. O Συνεδριακός τουρισμός σε Ελλάδα και Κύπρο, αναλύει προβλήματα τα όποια παρουσιάζονται στην οργάνωση ...