• Περιγραφή και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, για την παραγωγή γάλακτος όνου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Τσουβαλλάς, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-04-2015
    Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου που αφορμή στην παραγωγή και πώληση γάλακτος όνου. Το επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργήθηκε με πραγματικές τιμές μέσα από ερευνά μας στην τοπική αγορά ...