• Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και η φορολογία του.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατεχάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καστρινός, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-05-2010
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση της έννοιας του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων, από μισθωτές υπηρεσίες. Θα μιλήσουμε για τους τρόπους προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος, για τους τρόπους απόκτησής τους, ...
 • Οριακή κοστολόγηση εσόδων – εξόδων. Νεκρό σημείο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αγγελάκη, Μαρία; Δεληγιάννη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κεχράς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-10-2011
  Η επιχείρηση ζεί σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ό,τι προϋπολογίζουμε γι’αυτήν, έχει κάποια πιθανότητα να συμβεί. Μέσα σε αυτήν την απροσδιοριστία, είναι λογικό να υπολογίζουμε κάποια οικονομικά μεγέθη, με ...
 • Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (άρθρα 16 – 19 Ν.2238/94 και άρθρο 3 Ν.3842/10).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ρουμελιώτης, Ευστάθιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακωνάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2012
  Θέμα της παρούσας μελέτης είναι, ο τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, όπως αυτές αναλύονται στα άρθρα 16 έως 19 του νόμου 2238/1994 και στο άρθρο 3 του νόμου 3842/2010. ...
 • Φόροι-Τέλη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λυκάκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2011
  Μια σοβαρή οικονομική πολιτική σταθεροποίησης ξεκινά πάντα από την περιστολή των δαπανών και όχι από την αύξηση των φόρων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει οικονομική εξυγίανση, η οποία αφορά τον περιορισμό ...
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πετράς, Γιώργος; Βασιλάκης, Μανώλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-02-2009
  Στόχοι της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός απλού και κοινωνικά δίκαιου φορολογικού συστήματος, η σταδιακή μείωση των άμεσων φόρων που πληρώνει κάθε φυσικό πρόσωπο και η αύξηση των εσόδων για την ...
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γραμμένου, Τάνια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2008
  Φόρος είναι η αναγκαστική εισφορά στο δημόσιο που επιβάλλεται χωρίς καμιά ειδική αντιπαροχή για να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το κοινό συμφέρον. Οι φόροι διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο τη ...