• Διάσπαση φυτοφαρμάκων στο έδαφος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μαυρομανωλάκης, Κώστας
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκούμα, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-05-2008
  Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως στις καλλιέργειες για την καταπολέμηση βλαβερών οργανισμών που προσβάλλουν τα φυτά και για τον περιορισμό του ανταγωνισμού τους από ζιζάνια, ώστε να βελτιώνεται η απόδοση και να ...
 • Η ολοκληρωμένη διαχείρηση των μυκητολογικών ασθενειών της τομάτας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μαρής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Τα καταναλωτικά και οικολογικά κινήματα που άνθισαν τα τελευταία χρόνια άρχισαν να πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση ώστε να σταματήσει η αλόγιστη χρήση χημικών μέσων. Έτσι, οι κυβερνήσεις των κρατών και παραγωγικοί φορείς ...
 • Μελέτη της συμπεριφοράς του ζιζανιοκτόνου glyphosate στο έδαφος και της δράσης του στα φυτά μετά από απορρόφηση από τις ρίζες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Βουλγαρίδης, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πασπάτης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-10-2014
  Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στα ζιζάνια και τα ζιζανιοκτόνα γενικά. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο ζιζανιοκτόνο glyphosate και στα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η μη ορθή χρήση του. Στο πειραματικό μέρος ...
 • Μελέτη του αλληλοπαθητικού δυναμικού της οξαλίδας (oxalis pes-caprae).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πρίφτη, Ανίσα
  Επιβλέπων καθηγητής: Πασπάτης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-11-2012
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη του αλληλοπαθητικού δυναμικού της οξαλίδας (Oxalis Pes-Caprae). Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιήσουμε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αλληλοπάθεια και τη σημασία της για τα ...
 • Οι κυριότεροι εχθροί δέντρων και αμπέλου και η αντιμετώπιση τους στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κουνελάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη-Μπουρναζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην Ευρώπη, ο πιο έγκυρος οργανισμός που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Παραγωγής (ΟΛ.ΠΑΡ.) είναι ο Διεθνής Οργανισμός Βιολογικής Καταπολέμησης (International Organisation for ...
 • Συσχέτιση της περιεκτικότητας της οξαλίδας (Oxalis pes caprae) σε οξαλικό οξύ και της εποχής κοπής της στην εκδήλωση του αλληλοπαθητικού δυναμικού αποξηραμένων φυτικών μέρων του ζιζανίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Χαραλαμπόπουλος, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Πασπάτης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η οξαλίδα Oxalis pes caprae είναι ένα από τα σπουδαιότερα ζιζάνια των ελαιώνων και αμπελώνων της Κρήτης. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της οξαλίδας είναι ότι έχει αλληλοπαθητική δράση έναντι άλλων δυσκοεξόντωτων ...
 • Το φυτό Ailanthus altissima στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτη χωρικά, πληθυσμιακά και οικολογικά δεδομένα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Μελεμένης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κολλάρος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-13
  Ο αείλανθος θεωρείται ένα ιδιαίτερα επιθετικό εισβολικό φυτικό είδος, που εγκαθίσταται εύκολα και εξαπλώνεται γρήγορα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Την παρούσα κατάσταση του πληθυσμού του και τις θέσεις των υποπληθυσμών ...