• Η σημασία της στατηγικής και του προγραμματισμού στον ξενοδοχειακό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γιανναδάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρτζάκη, Αλέξια-Μαίρη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-01-2015
  Ο τουρισμός αποτελεί ένα απο τους σημαντικότερους παράγοντες της οικονομίας της χώρας μας καθώς συμβάλει είτε άμεσα είτε έμμεσα σε όλους τους τομείς της και κυρίως στο ΑΕΠ και στην απασχόληση. Αυτόν τον σημαντικό τομέα της ...
 • Στρατηγικές ανάπτυξης στον ξενοδοχειακό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρτζάκη, Αλεξία-Μαίρη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, παρατηρούνται πολλά ξενοδοχεία να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, ενώ για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητά τους απαιτείται μια ευέλικτη στρατηγική ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεξανδράκη, Ερωφίλη; Γιάνναρη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-09
  Σκοπός: Η χρηματοοικονομική ανάλυση του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2005-2013 και η ανάλυση μέσω στοιχείων της Eurostat κατά την περίοδο 2005-2014. Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση της εξέλιξης του ...