• Οικονομική πολιτική αβεβαιότητας και διαχείριση ρευστών διαθεσίμων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Γκούμα, Θάλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-11
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση της εγχώριας, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής (EPU, EURNEWS, GEPUcurr) στις αποφάσεις διακράτησης μετρητών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. ...
 • Ταμειακά διαθέσιμα και αγοραία αξία τουριστικών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γαρεφαλάκη, Κλεάνθη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-27
  Σκοπός: Να διερευνηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες των ρευστών διαθεσίμων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων διεθνώς την περίοδο 2001-2018. Μεθοδολογία: Με βάση την ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας εξειδικεύσαμε εμπειρικό ...