• Διερεύνηση και ψηφιακή απεικόνιση σε GIS των μεταβολών των ποιοτικών παραμέτρων των επιφανειακών υδάτων του ποταμού Κερίτη και των πηγών καρστικών Αγυιάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κακουλάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-09-2008
  Ο έλεγχος της ποιότητας των επιφανειακών νερών στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κερίτη, με ανάλυση και συσχέτιση φυσικοχημικών και χημικών παραμέτρων, αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας που υλοποιείται στα πλαίσια του ...
 • Λογισμικό διαχείρισης DICOM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιαννακάκη, Στέλλα; Παπαδάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-06-2012
  Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας , είναι η ανάλυση των viewers που χρησιμοποιούν εικόνες τύπου DICOM, τα χαρακτηριστικά τους και η παρουσίαση του προγράμματος e-Film. Θα δούμε πως διανέμονται, αποθηκεύονται, ...
 • Μοντέλο ανθρώπινου κρανίου για επίδειξη τομών αξονικής τομογραφίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καπετανάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-09-2015
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αξιοποίηση του προτύπου DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) για τη δημιουργία ενός ανθρώπινου κρανίου επίδειξης τομών αξονικής τομογραφίας μέσω του οποίου ...