• Διερεύνηση τροφογενών λοιμώξεων στο χώρο μαζικής εστίασης του ξενοδοχειακού τομέα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Τσιμεντερίδου, Πασχαλίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Η εργασία πραγματεύεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που αφορά στις τροφογενείς λοιμώξεις στο χώρο μαζικής εστίασης του ξενοδοχειακού τομέα και τη διερεύνησή τους. Με τα τρόφιμα είναι δυνατό να μεταδοθούν στον άνθρωπο ...