• Θεμελιώδης ανάλυση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζάμπας, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαυράκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Η Θεμελιώδης Ανάλυση είναι καταρχήν μια χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Είναι επίσης μια μέθοδος επιλογής μετοχών που στηρίζεται στη μελέτη της γενικής κατάστασης της οικονομίας μιας ...
 • Κίνδυνος και διαχείριση του.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καπαγιωρίδης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γωνιανάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-05-2011
  Ο κίνδυνος αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο έρευνας, ενώ οι θεωρίες και οι εφαρμογές του βρίσκουν ανταπόκριση σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Για να γίνει, όμως, αποτελεσματική και σωστή διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να ...
 • Κυβερνητικά ομόλογα και πιστωτικός κίνδυνος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαλώτση, Γεωργία; Μητσικώστας, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδομανωλάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Η διεθνής αγορά κεφαλαίων είναι η αγορά στην οποία δανειζόμενοι και δανειστές κεφαλαίων από διαφορετικές χώρες συναντόνται για να ανταλλάξουν κεφάλαια. Αποτελείται από τρεις αγορές: • την εγχώρια αγορά ομολόγων, • την ξένη ...
 • Μορφές αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου με την χρήση στατιστικών μεθόδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλικός, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-12-2011
  Οι Ευρωπαϊκοί πιστωτικοί οργανισμοί και οι τράπεζες ειδικότερα ήταν βαθιά εκτεθειμένοι στην Αμερικάνικη στεγαστική πίστη , όταν όμως η επισφάλεια των στεγαστικών δανείων εμφανίστηκε τα έτη 2007-2008 έπρεπε να αντισταθμίσουν ...
 • Ο πιστωτικός κίνδυνος και οι απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπουγκά, Άννα; Σφίγγα, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2009
  Το θέμα της εργασίας αυτής είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και οι απαιτήσεις της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ. Θα αναφερθούμε στο τραπεζικό σύστημα και τα πιστωτικά ιδρύματα και την συνθήκη της Βασιλείας. Επίσης θα αναλύσουμε τον ...
 • Οι αποφάσεις της επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και η εφαρμογή τους στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπραουδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2012
  Η Επιτροπή της Βασιλείας συστάθηκε το 1974 από τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών-μελών της «Ομάδας των 10» (G-10) με σκοπό τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η πρώτη ...
 • Οι σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σπύρου, Σπυρίδων; Λανάρας, Οδυσσέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-07-2012
  Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να μελετήσει τις σύγχρονες μεθόδους πιστοληπτικής ικανότητας δανειοληπτών με την χρήση οικονομικών εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούν οι τραπεζικοί οργανισμοί ώστε να εγκρίνουν τραπεζικά προϊόντα ...
 • Πιστωτικός κίνδυνος και βασιλεία ΙΙ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βγόντζα, Μαρία; Καλλιγέρου, Ευφροσύνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-03-2012
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα ανάλυσης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου στις επιχειρήσεις αλλά και στην οικονομία γενικότερα. Στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει εκτενέστερη εξέταση και λεπτομερής ανάλυση του ...
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και Συνθήκες Βασιλείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φαϊτάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-14
  Οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις των τελευταίων 100 χρόνων έκαναν επιτακτική την ανάγκη, σε παγκόσμια κλίμακα, της δημιουργίας ενός πλαισίου μέσα στο οποίο να δραστηριοποιούνται και να αναπτύσσονται ...