• Ανάπτυξη φυσιολατρικού και πολιτιστικού τουρισμού με ειδική αναφορά στη μέθοδο χάραξης φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδρομών σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ασημακοπούλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-05-2011
  Σκοπός μου στη παρούσα πτυχιακή εργασία είναι ν’ αναλύσω την περίπτωση της ανάπτυξης του φυσιολατρικού και του πολιτιστικού τουρισμού με ειδική αναφορά στη μέθοδο χάραξης των φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδρομών σε ...
 • Δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές του πολιτιστικού τουρισμού στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κόκκινου, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-07-2011
  Αυτή η εργασία εστιάζεται στον πολιτιστικό τουρισμό της Κρήτης. Αναλύει με την μέθοδο της SWOT analysis και απεικονίζει ποιες είναι οι δυνατότητες αυτού του είδους τουρισμού στο νησί μας, ποιες οι αδυναμίες που συναντάει ...
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο πολιτιστικός και οικολογικός τουρισμός στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βενέτης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Θωμαΐδης, Κλεάνθης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-23
  Το θέμα της Πτυχιακής μου εργασίας είναι οι Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού ( ο Πολιτιστικός και Οικολογικός Τουρισμός στην Κρήτη). Στην εισαγωγή αναφέρονται πληροφορίες για την Κρήτη και γενικότερα για όλη την Ελλάδα, ...
 • Η ανάπτυξη της πολιτιστικής-δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Το θεωρητικό πλαίσιο, ο σχεδιασμός πολιτικών και οι πρακτικές εφαρμογές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Αδαμαντίδης, Λεωνίδας; Ρεμπελάκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-26
  Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία ανάλυση των προοπτικών για την προώθηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και, συγχρόνως, μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πολιτικών και πρακτικών που ...
 • Η σημασία των φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις και η συμβολή τους στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Νικολακάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2014
  Η παρούσα εργασία ουσιαστικά αποτελεί συνδυασμό πολιτικής αλλά και ιστορικής μελέτης γεγονότα που γίνονται αντιληπτά στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο αντίστοιχα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια επιγραμματική αναφορά ...
 • Ήπιες (εναλλακτικές) μορφές τουρισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καλαϊδοπούλου, Αλεξάνδρα; Μελάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-06-2008
  Το αντικείμενο που πραγματεύεται η εργασία είναι οι ήπιες (εναλλακτικές) μορφές τουρισμού. Εναλλακτικές και ήπιες μορφές τουρισμού για την ανάπτυξη των οποίων δεν χρησιμοποιούνται βαριές μορφές τεχνικής αναφέρονται ως οι ...
 • Μουσεία και τουρισμός: συνέργειες και προοπτικές ανάπτυξης nation branding στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Νικητάκη, Μαρία-Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-15
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι έννοιες του πολιτιστικού τουρισμού, του branding, η σχέση των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων με τον τουρισμό, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα μουσεία μπορούν να βοηθήσουν ...
 • Μύθοι και θρύλοι – Η συμβολή τους στον πολιτισμικό τουρισμό της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καραμανή, Αλεξάνδρα; Λεφάκη, Πολυξένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-01-2015
  Στους ξέφρενους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας, εντυπωσιασμένοι από τα αλματώδη βήματα της τεχνολογίας μας λησμονήσαμε μια άλλη όψη της Ελλάδας. Μια χώρα που αφθονεί σε παράξενες και ανεξήγητες ιστορίες,σε αφηγήσεις που ...
 • Ο πολιτιστικός τουρισμός ως παράγων ανάπτυξης για την περιφέρεια της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καπάκη, Αριάδνη; Χριστοδουλάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-06-2015
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η μελέτη της έννοιας του πολιτιστικού τουρισμού και των ωφελειών που προσφέρει για τις περιοχές που τον υιοθετούν. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της έρευνας είναι να ερευνήσει πως ο ...
 • Ο τουρισμός και οι ψυχολογικές επιπτώσεις του.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αναθρεπτάκη, Αγλαϊα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαχριστόπουλος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Ο Τουρισμός σαν έννοια και σαν οικονομική δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηριστεί πολυδιάστατος. Συμμετέχει σε όλους τους κλάδους της οικονομικής ζωής μιας χώρας και κινείται σε τρία διαφορετικά επίπεδα που αφορούν την ...
 • Πολιτισμική και "δημιουργική" οικονομία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Θεοφιλίδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-21
  1. Σκοπός :Η διερεύνηση της ανάπτυξης πολιτισμικών ή δημιουργικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, ως προσδιοριστικών παραγόντων ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσής της, δεδομένης της βελτίωσης της ιστορικής συνείδησης των ...
 • Πολιτιστική κληρονομιά & τουριστική ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καροφύλλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Το θέαμα της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι, από τη φύση του, μοναδικό και εύθραυστο. Επομένως, είναι βασικό, ότι οι αρχές του τουρισμού μελετούν το πόσο καλύτερα θα αναπτύξουν αυτές τις περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς ...
 • Πολιτιστικός και μορφωτικός τουρισμός στο Ν.Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ζαμπρά, Αφροδίτη; Μυρθιανός, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2009
  Σημαντικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να γνωστοποιήσει και να πληροφορήσει το πόσο πλούσιος είναι αυτός ο τόπος σε πολιτισμό. Μέσα στην εργασία ξετυλίγονται με αναλυτικό τρόπο θέματα για τα οποία αξίζει να ενημερωθεί ...
 • Προοπτική παράλληλης σχεδίασης γαστρονομικού και διατροφικού τουρισμού. Πεδίο εφαρμογής Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αχνάκη, Αριστέα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2011
  Όταν μιλάμε για γαστρονομικό τουρισμό αναφερόμαστε ουσιαστικά σε μια υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού (η γαστρονομία θεωρείται πολιτιστική έκφραση) στην οποία οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να βιώσουν μοναδικές γαστρονομικές ...
 • Σύγχρονες μορφές τουρισμού και μελλοντικές τάσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Χαλκιαδάκης, Εμμανουήλ; Χανιωτάκης, Άρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βουλγαράκη, Μυρτώ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-12-2010
  Στην παρούσα εργασία συγκεντρώνονται και καταγράφονται χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό και τις προοπτικές του και σε αντιδιαστολή με τον μαζικό-συμβατικό τουρισμό. Έγινε προσπάθεια όμως να διατυπωθούν ...