• Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας learning as a service (LaaS) πλατφόρμας πάνω από το υπολογιστικό νέφος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χαλβατζάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Πάλλης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-21
  Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η χρησιμοποίηση δικτυακών διαδραστικών πλατφορμών εκπαίδευσης τόσο για την ενίσχυση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας όσο και για την εξολοκλήρου διδασκαλία ενός η ...
 • Διαδικτυακή συνεργατική εκπαίδευση από απόσταση: LAMS πλατφόρμα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πατεράκη, Βασιλική; Περράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-05-2012
  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με ιδιαίτερη δομή και στόχους όπου ο εκπαιδευόμενος είναι ανεξάρτητος από τη συνεχή παρουσία του διδάσκοντα. Το κείμενο που ακολουθεί πραγματεύεται την ...
 • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ορφανάκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος; Καλογιαννάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-08-23
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η διερεύνηση για τη δημιουργία νέων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της μελέτης, αναπτύξαμε ...
 • Η δημιουργία και παραμετροποίηση πλατφόρμας e-learning βασισμένης στο Moodle με την προσθήκη χαρακτηριστικών σύγχρονης εκπαίδευσης και ανάπτυξη συμβατή κατά Scorm.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αναγνωστάκης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-11-2009
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία και εγκατάσταση πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης με σύγχρονες και ασύγχρονες δυνατότητες πάνω στο Πειραματικό σχολείο Ηρακλείου. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ολόκληρο «ηλεκτρονικό» ...