• Εναέρια εντομοπανίδα και διαχείριση του δάκου της ελιάς σε ενα βιοκαλλιεργούμενο ελαιώνα ποικιλίας καλαμών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μανιού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-10-2009
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται η εναέρια εντομοπανίδα και η διαχείριση του δάκου της ελιάς σε ένα βιοκαλλιεργούμενο ελαιώνα ποικιλίας καλαμών. Η παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς έγινε με χρήση παγίδων τύπου ...
 • Εναέρια εντομοπανίδα σε ένα βιοκαλλιεργούμενο ελαιώνα ποικιλίας Καλαμών, την άνοιξη του 2008.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κομνηνός, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-01-2011
  Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η διακύμανση των πληθυσμών της εντομοπανίδας και πιο συγκεκριμένα της εναέριας, η οποία περιλαμβάνει τα σημαντικότερα επιβλαβή άλλα και αρκετά από τα ωφέλιμα έντομα, σε ένα βιοκαλλιεργούμενο ...
 • Η επίδραση του αραιώματος στα χαρακτηριστικά καρπού των βρώσιμων ποικιλιών ελιάς Καλαμών και Μαντζανίλα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Σεντουκά, Αντιγόνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουμπούρης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-05-2012
  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσουμε την επίδραση που έχει το αραίωμα των καρπών ανάλογα με την εποχή που θα γίνει στο μέγεθος των καρπών και στα βασικά χαρακτηριστικά του καρπού των ποικιλιών Καλαμών και ...