• Βαριατρική χειρουργική και μετεγχειρητική διατροφική και ψυχολογική εκτίμηση

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Κουνδουράκη, Αγγελική
    Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ειρήνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-09
    Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα της Δημόσιας Υγείας. Είναι μια πολυπαραγοντική νόσος που μπορεί να οφείλεται σε γενετική προδιάθεση, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, στην αυξημένη κατανάλωση ...