Εμφάνιση απλής εγγραφής

Study, dimensioning and siting of a power plant consisted by RES and storage units on Limnos island.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΧατζάκης, Ζαχαρίαςel
dc.creatorChatzakis, Zachariasen
dc.date.accessioned2022-06-21T11:07:07Z
dc.date.available2022-06-21T11:07:07Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10330
dc.description.abstractΤον τελευταίο καιρό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στην κάλυψη της ζήτησης ισχύος σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, έγγυται στο γεγονός ότι πλέον ο άνθρωπος σαν καταναλωτής, ενημερώνεται και μελετά τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης ενεργοβόρων μέσων για την παραγωγή του πλέον αναγκαίου αγαθού, του ηλεκτρισμού. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, διαστασιολόγηση και οικονομική ανάλυση ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα νησί της Λήμνου. Το προς μελέτη έργο αποτελείται από ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ένα αιολικό πάρκο και έναν ταμιευτήρα αποθήκευσης θαλασσινού νερού . Σκοπός μας είναι η εξ ολοκλήρου κάλυψη της ζήτησης ισχύος του νησιού από το υβριδικό σύστημα και η χρήση των ήδη εγκατεστημένων συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μονάδων εφεδρείας όταν απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να αυξήσουμε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού και ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές ρύπων των μονάδων βάσεων συμβάλλοντας στην προσπάθεια της χώρας μας να ανταπεξέλθει στην δέσμευση της ως προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για την μείωση των εθνικών ορίων βασικών ρύπων μέχρι το 2030.el
dc.description.abstractRecently, renewable energy sources are increasingly gaining ground in meeting demand for power compared to conventional energy sources. The reason for this is that man as a consumer, is now being informed and studying the negative effects of the use of energy-consuming means to produce the most needed commodity, electricity. The subject of this diploma thesis is the study, dimensioning and economic analysis of a hybrid electric power generation system on the non-interconnected island system of Lemnos. The project to be studied consists of a reversible hydroelectric power station, a wind park and a reservoir for the storage of thawed water. Our aim is to fully meet the island's demand for power from the hybrid system and to use existing conventional power plants as backup units when required. In this way, we are trying to increase the share of renewable energy in electricity production and minimize base unit pollutant emissions by helping our country to meet its commitment to the European Parliament to reduce national pollutant thresholds to 2030.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματαel
dc.publisherH.M.U., School of Engineering (ScENG) MSc in Energy Systemsen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜελέτη - διαστασιολόγηση και χωροθέτηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Α.Π.Ε. και μονάδα αποθήκευσης στη νήσο Λήμνο.el
dc.titleStudy, dimensioning and siting of a power plant consisted by RES and storage units on Limnos island.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΧατζάκης, Ζαχαρίαςel
heal.creatorNameChatzakis, Zachariasen
heal.publicationDate2022-06-21
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10330
heal.abstractΤον τελευταίο καιρό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στην κάλυψη της ζήτησης ισχύος σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, έγγυται στο γεγονός ότι πλέον ο άνθρωπος σαν καταναλωτής, ενημερώνεται και μελετά τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης ενεργοβόρων μέσων για την παραγωγή του πλέον αναγκαίου αγαθού, του ηλεκτρισμού. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, διαστασιολόγηση και οικονομική ανάλυση ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα νησί της Λήμνου. Το προς μελέτη έργο αποτελείται από ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ένα αιολικό πάρκο και έναν ταμιευτήρα αποθήκευσης θαλασσινού νερού . Σκοπός μας είναι η εξ ολοκλήρου κάλυψη της ζήτησης ισχύος του νησιού από το υβριδικό σύστημα και η χρήση των ήδη εγκατεστημένων συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μονάδων εφεδρείας όταν απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να αυξήσουμε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού και ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές ρύπων των μονάδων βάσεων συμβάλλοντας στην προσπάθεια της χώρας μας να ανταπεξέλθει στην δέσμευση της ως προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για την μείωση των εθνικών ορίων βασικών ρύπων μέχρι το 2030.el
heal.abstractRecently, renewable energy sources are increasingly gaining ground in meeting demand for power compared to conventional energy sources. The reason for this is that man as a consumer, is now being informed and studying the negative effects of the use of energy-consuming means to produce the most needed commodity, electricity. The subject of this diploma thesis is the study, dimensioning and economic analysis of a hybrid electric power generation system on the non-interconnected island system of Lemnos. The project to be studied consists of a reversible hydroelectric power station, a wind park and a reservoir for the storage of thawed water. Our aim is to fully meet the island's demand for power from the hybrid system and to use existing conventional power plants as backup units when required. In this way, we are trying to increase the share of renewable energy in electricity production and minimize base unit pollutant emissions by helping our country to meet its commitment to the European Parliament to reduce national pollutant thresholds to 2030.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματαel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Engineering (ScENG) MSc in Energy Systemsen
heal.titleΜελέτη - διαστασιολόγηση και χωροθέτηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Α.Π.Ε. και μονάδα αποθήκευσης στη νήσο Λήμνο.el
heal.titleStudy, dimensioning and siting of a power plant consisted by RES and storage units on Limnos island.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordσυστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, υβριδικό σύστημα, Λήμνοςel
heal.keywordelectric power systems, renewable energy sources, energy storage, hybrid system, Limnosen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚατσαπρακάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNameKatsaprakakis, Dimitriosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States