Εμφάνιση απλής εγγραφής

Cybersecurity solutions in large enterprises.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΝικολαΐδης, Βασίλειοςel
dc.creatorNikolaidis, Vasileiosen
dc.date.accessioned2022-07-29T09:07:24Z
dc.date.available2022-07-29T09:07:24Z
dc.date.issued2022-07-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10358
dc.description.abstractΤο θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σύγχρονης δομής της κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το διαδίκτυο όπου κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν βλέπουμε την εξέλιξη στο πέρασμα των χρόνων ενώ στη συνέχεια αναφερόμαστε στο DNS, στη μορφή των διευθύνσεων αλλά και τη δομή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο κυβερνοέγκλημα όπου δίνουμε τον ορισμό και τις κατηγορίες του ενώ εξετάζουμε τους ιούς και τα κακόβουλα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την διάπραξη των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζουμε την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις. Δίνουμε τον ορισμό της και τονίζουμε την σπουδαιότητα αλλά και την ανάγκη να υπάρχει κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ενώ δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην διοίκηση και στην οργανωτική δομή της. Επιπλέον παρουσιάζουμε το πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας, τα βασικά του στοιχεία και τις λειτουργίες του. Τελειώνοντας γίνεται εκτενής αναφορά στους καίριους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και συστημάτων που διαθέτουν οι εταιρείας για την Κυβερνοασφάλεια.el
dc.description.abstractThe topic of the present thesis is the analysis of the contemporary structure of cybersecurity in businesses and it consists of three chapters. The first chapter is about internet where through retrospection in the past, we see its evolution through the years while we also refer to DNS, the form that internet addresses have and its structure. In the second chapter we refer to cybercrime where we give its definition and divide it into categories whilst we examine viruses and malware that are used as tools by those who commit crimes on cyberspace. In the third and last chapter of our thesis, we examine cybersecurity in businesses. We provide its definition and highlight its importance and the necessity of its existence in businesses and organizations while giving the appropriate amount of attention to its management and infrastructure. Furthermore, we present cybersecurity framework, its basic components and functions. To end with, we refer thoroughly to the Key Performance Indicators which are used for the evaluation of security programs and systems businesses possess.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑνάλυση σύγχρονης δομής κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις.el
dc.titleCybersecurity solutions in large enterprises.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΝικολαΐδης, Βασίλειοςel
heal.creatorNameNikolaidis, Vasileiosen
heal.publicationDate2022-07-29
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10358
heal.abstractΤο θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σύγχρονης δομής της κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το διαδίκτυο όπου κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν βλέπουμε την εξέλιξη στο πέρασμα των χρόνων ενώ στη συνέχεια αναφερόμαστε στο DNS, στη μορφή των διευθύνσεων αλλά και τη δομή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο κυβερνοέγκλημα όπου δίνουμε τον ορισμό και τις κατηγορίες του ενώ εξετάζουμε τους ιούς και τα κακόβουλα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την διάπραξη των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζουμε την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις. Δίνουμε τον ορισμό της και τονίζουμε την σπουδαιότητα αλλά και την ανάγκη να υπάρχει κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ενώ δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην διοίκηση και στην οργανωτική δομή της. Επιπλέον παρουσιάζουμε το πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας, τα βασικά του στοιχεία και τις λειτουργίες του. Τελειώνοντας γίνεται εκτενής αναφορά στους καίριους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και συστημάτων που διαθέτουν οι εταιρείας για την Κυβερνοασφάλεια.el
heal.abstractThe topic of the present thesis is the analysis of the contemporary structure of cybersecurity in businesses and it consists of three chapters. The first chapter is about internet where through retrospection in the past, we see its evolution through the years while we also refer to DNS, the form that internet addresses have and its structure. In the second chapter we refer to cybercrime where we give its definition and divide it into categories whilst we examine viruses and malware that are used as tools by those who commit crimes on cyberspace. In the third and last chapter of our thesis, we examine cybersecurity in businesses. We provide its definition and highlight its importance and the necessity of its existence in businesses and organizations while giving the appropriate amount of attention to its management and infrastructure. Furthermore, we present cybersecurity framework, its basic components and functions. To end with, we refer thoroughly to the Key Performance Indicators which are used for the evaluation of security programs and systems businesses possess.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
heal.titleΑνάλυση σύγχρονης δομής κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις.el
heal.titleCybersecurity solutions in large enterprises.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordδιαδίκτυο, κυβερνοέγκλημα, κυβερνοασφάλεια, επιχείρησηel
heal.keywordinternet, cybercrime, cybersecurity, enterpriseen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΡομπογιαννάκης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameRompogiannakis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States