Εμφάνιση απλής εγγραφής

Online service quality: the customer view of the technology industry.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠαπαδουράκης, Γεώργιοςel
dc.creatorPapadourakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2022-10-17T09:47:27Z
dc.date.available2022-10-17T09:47:27Z
dc.date.issued2022-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10419
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας πρωτογενούς έρευνας είναι να μελετήσει τις απόψεις των καταναλωτών για την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών τεχνολογίας μέσω του διαδικτύου. Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει στόχο να διερευνήσει α) την ικανοποίηση των καταναλωτών από τις αγορές τους στο διαδίκτυο, β) να αξιολογήσει τις εμπειρίες τους τόσο από τις συναλλαγές τους, όσο και από τις ιστοσελίδες / πλατφόρμες εταιρειών με προϊόντα / υπηρεσίες τεχνολογίας αλλά και γ) την ικανοποίησή τους από τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Απομακρυσμένης Επικοινωνίας / Εξυπηρέτησης. Επίσης θα μελετήσει τον βαθμό προτίμησης των φυσικών καταστημάτων έναντι των διαδικτυακών καταστημάτων αλλά και το κατά πόσο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών και συγκεκριμένα το φύλο και το οικογενειακό εισόδημα επηρεάζουν τις αγορές τους στο διαδίκτυο.el
dc.description.abstractThe purpose of this primary research is to study the opinions of consumers on the purchase of technology products / services via the Internet. This Diplomatic thesis aims to investigate a) consumer satisfaction with their online purchases, b) to evaluate their experiences both from their transactions and from the websites / platforms of companies with technology products / services, and c ) their satisfaction with the Quality Characteristics of the Remote Communication / Service. It will also study the degree of preference for physical stores over online stores, but also whether the demographic characteristics of consumers, specifically gender and family income, affect their online purchases.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΠοιότητα online υπηρεσιών: η άποψη των πελατών στον κλάδο της τεχνολογίας.el
dc.titleOnline service quality: the customer view of the technology industry.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠαπαδουράκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNamePapadourakis, Georgiosen
heal.publicationDate2022-10-17
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10419
heal.abstractΣκοπός της παρούσας πρωτογενούς έρευνας είναι να μελετήσει τις απόψεις των καταναλωτών για την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών τεχνολογίας μέσω του διαδικτύου. Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει στόχο να διερευνήσει α) την ικανοποίηση των καταναλωτών από τις αγορές τους στο διαδίκτυο, β) να αξιολογήσει τις εμπειρίες τους τόσο από τις συναλλαγές τους, όσο και από τις ιστοσελίδες / πλατφόρμες εταιρειών με προϊόντα / υπηρεσίες τεχνολογίας αλλά και γ) την ικανοποίησή τους από τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Απομακρυσμένης Επικοινωνίας / Εξυπηρέτησης. Επίσης θα μελετήσει τον βαθμό προτίμησης των φυσικών καταστημάτων έναντι των διαδικτυακών καταστημάτων αλλά και το κατά πόσο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών και συγκεκριμένα το φύλο και το οικογενειακό εισόδημα επηρεάζουν τις αγορές τους στο διαδίκτυο.el
heal.abstractThe purpose of this primary research is to study the opinions of consumers on the purchase of technology products / services via the Internet. This Diplomatic thesis aims to investigate a) consumer satisfaction with their online purchases, b) to evaluate their experiences both from their transactions and from the websites / platforms of companies with technology products / services, and c ) their satisfaction with the Quality Characteristics of the Remote Communication / Service. It will also study the degree of preference for physical stores over online stores, but also whether the demographic characteristics of consumers, specifically gender and family income, affect their online purchases.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
heal.titleΠοιότητα online υπηρεσιών: η άποψη των πελατών στον κλάδο της τεχνολογίας.el
heal.titleOnline service quality: the customer view of the technology industry.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordσυμπεριφορά καταναλωτή, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό κατάστημα, ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση πελάτηel
heal.keywordconsumer behavior, e-commerce, e-shop, quality of services, customer satisfactionen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚουργιαντάκης, Μάρκοςel
heal.advisorNameKourgiantakis, Markosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States