Εμφάνιση απλής εγγραφής

Design-study of hydraulic press 20T.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣτάμος, Παναγιώτης-Παΐσιοςel
dc.creatorStamos, Panagiotis-Paisiosen
dc.date.accessioned2023-09-08T14:10:11Z
dc.date.available2023-09-08T14:10:11Z
dc.date.issued2023-09-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10733
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, από τον σπουδαστή Παναγιώτη- Παΐσιο - Στάμο με επιβλέποντα καθηγητή τον κ Χρηστάκη Δημήτριο. Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την μελέτη κατασκευής μιας υδραυλικής πρέσας κάνοντας χρήση διαθέσιμων εξαρτημάτων από το εμπόριο. Στην εργασία παρουσιάζονται τα κατασκευαστικά σχέδια της πρέσας και γίνεται μελέτη σχετικά με τα υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της. Θα γίνει αναφορά στις προδιαγραφές των πιθανών εξαρτημάτων και μελέτη ως προς το κόστος της κατασκευής και σύγκριση με παρόμοιες πρέσες του εμπορίου. Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε έξι κεφάλαια όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία και μια ιστορική αναδρομή των κατεργασιών και των πρεσών. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα είδη των πρεσών και η ταξινόμησή τους, γίνεται δε ιδιαίτερη αναφορά στις υδραυλικές πρέσες και περιγράφεται σε γενικές γραμμές η ασφαλής χρήση τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί η πρέσα, κατασκευαστικά εξαρτήματα της πρέσας και η μελέτη κατασκευής . Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται το πιθανό κόστος κατασκευής. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα του σχεδιασμού και της μελέτης της πρέσας. Στο τέλος υπάρχει η σχετική βιβλιογραφία και οι πηγές για την σύνταξη της παρούσης. Ως παράρτημα υπάρχουν τα μηχανολογικά σχέδια της πρέσας.el
dc.description.abstractThe present dissertation was prepared within the undergraduate program of the Department of Mechanical Engineering of the TEI of Crete, by the student Panagiotis-Paisios Stamos with supervising professor Mr. Christakis Dimitrios. The dissertation deals with the design and construction of a hydraulic press using commercially available components. The paper presents the construction drawings of the hydraulic press and studies the materials and components that will be used for its construction. Reference will be made to the specifications of the possible components and a study in terms of the cost of construction and comparison with similar commercial presses. The present work is structured in six chapters as will be presented below. The first chapter presents introductory elements and a historical overview of the machinations and presses. The second chapter describes the types of presses and their classification, and special reference is made to hydraulic presses and describes in general their safe use. The third chapter presents the specifications that the hydraulic press must complete, the components of the press and the construction study. The fourth chapter describes the possible construction costs. Finally, the fifth chapter presents the general conclusions of the design and study of the press. At the end there is the relevant bibliography and sources for the writing of the present. As an appendix there are the mechanical drawings of the hydraulic press.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣχεδιομελέτη ηλεκτρικής πρέσας 20Τ.el
dc.titleDesign-study of hydraulic press 20T.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣτάμος, Παναγιώτης-Παΐσιοςel
heal.creatorNameStamos, Panagiotis-Paisiosen
heal.publicationDate2023-09-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10733
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, από τον σπουδαστή Παναγιώτη- Παΐσιο - Στάμο με επιβλέποντα καθηγητή τον κ Χρηστάκη Δημήτριο. Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την μελέτη κατασκευής μιας υδραυλικής πρέσας κάνοντας χρήση διαθέσιμων εξαρτημάτων από το εμπόριο. Στην εργασία παρουσιάζονται τα κατασκευαστικά σχέδια της πρέσας και γίνεται μελέτη σχετικά με τα υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της. Θα γίνει αναφορά στις προδιαγραφές των πιθανών εξαρτημάτων και μελέτη ως προς το κόστος της κατασκευής και σύγκριση με παρόμοιες πρέσες του εμπορίου. Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε έξι κεφάλαια όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία και μια ιστορική αναδρομή των κατεργασιών και των πρεσών. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα είδη των πρεσών και η ταξινόμησή τους, γίνεται δε ιδιαίτερη αναφορά στις υδραυλικές πρέσες και περιγράφεται σε γενικές γραμμές η ασφαλής χρήση τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί η πρέσα, κατασκευαστικά εξαρτήματα της πρέσας και η μελέτη κατασκευής . Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται το πιθανό κόστος κατασκευής. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα του σχεδιασμού και της μελέτης της πρέσας. Στο τέλος υπάρχει η σχετική βιβλιογραφία και οι πηγές για την σύνταξη της παρούσης. Ως παράρτημα υπάρχουν τα μηχανολογικά σχέδια της πρέσας.el
heal.abstractThe present dissertation was prepared within the undergraduate program of the Department of Mechanical Engineering of the TEI of Crete, by the student Panagiotis-Paisios Stamos with supervising professor Mr. Christakis Dimitrios. The dissertation deals with the design and construction of a hydraulic press using commercially available components. The paper presents the construction drawings of the hydraulic press and studies the materials and components that will be used for its construction. Reference will be made to the specifications of the possible components and a study in terms of the cost of construction and comparison with similar commercial presses. The present work is structured in six chapters as will be presented below. The first chapter presents introductory elements and a historical overview of the machinations and presses. The second chapter describes the types of presses and their classification, and special reference is made to hydraulic presses and describes in general their safe use. The third chapter presents the specifications that the hydraulic press must complete, the components of the press and the construction study. The fourth chapter describes the possible construction costs. Finally, the fifth chapter presents the general conclusions of the design and study of the press. At the end there is the relevant bibliography and sources for the writing of the present. As an appendix there are the mechanical drawings of the hydraulic press.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
heal.titleΣχεδιομελέτη ηλεκτρικής πρέσας 20Τ.el
heal.titleDesign-study of hydraulic press 20T.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκατασκευή, υδραυλική πρέσαel
heal.keywordconstruction, hydraulic pressen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΧρηστάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNameChristakis, Dimitriosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States