Εμφάνιση απλής εγγραφής

Remote control & management of autonomous energy systems.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαπασάκης, Εμμανουήλel
dc.creatorKapasakis, Emmanouelen
dc.date.accessioned2023-09-22T08:23:52Z
dc.date.available2023-09-22T08:23:52Z
dc.date.issued2023-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10783
dc.description.abstractΤο internet στης μέρες μας έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σχεδόν όλοι έχουμε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσο κινητών τηλεφώνων tablet κ.α. μέσα. Μια άλλη τεχνολογία που αυτήν τη στιγμή βρίσκει ευρύ πεδίο εφαρμογών είναιτο InternetOfThinks (IOT). Στην ουσία μπορούμε να ελέγχουμε και να χειριζόμαστεσυσκευές , μηχανές ,κατοικίες κ.α. από το internet μέσω εφαρμογών που επικοινωνούμε με hardware που έχουν εγκατασταθεί στο αντικείμενο που ελέγχουμε ή χειριζόμαστε. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στη αυτόνομα ενεργειακά εγκαταστάσεις με σκοπό να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση, τον απομακρυσμένο έλεγχο για την εξακρίβωση δυσλειτουργιών και βλαβών και την εύκολη και γρήγορη εκπαίδευση των χρηστών μιας τέτοιας εγκατάστασης απλά μαθαίνοντας ακόμα μια εφαρμογή.el
dc.description.abstractThe internet nowadays has entered our lives for good. Almost all of us have ability to access the internet via mobile phones, tablets, etc. inside. A another technology that currently finds a wide field of applications is the InternetOfThinks (IOT). In essence we can control and we handle devices, machines, houses, etc. from the internet through applications that we communicate with hardware installed in the object we control or we handle. This specific work focuses on autonomous energy installations with in order to improve energy efficiency, remote control for the verification of malfunctions and faults and the easy and quick training of users of such an installation by simply learning one more application.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
dc.titleΑπομακρυσμένος Έλεγχος & Διαχείρισης Αυτόνομων Ενεργειακά Καταναλώσεων.el
dc.titleRemote control & management of autonomous energy systems.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαπασάκης, Εμμανουήλel
heal.creatorNameKapasakis, Emmanouelen
heal.publicationDate2023-09-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10783
heal.abstractΤο internet στης μέρες μας έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σχεδόν όλοι έχουμε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσο κινητών τηλεφώνων tablet κ.α. μέσα. Μια άλλη τεχνολογία που αυτήν τη στιγμή βρίσκει ευρύ πεδίο εφαρμογών είναιτο InternetOfThinks (IOT). Στην ουσία μπορούμε να ελέγχουμε και να χειριζόμαστεσυσκευές , μηχανές ,κατοικίες κ.α. από το internet μέσω εφαρμογών που επικοινωνούμε με hardware που έχουν εγκατασταθεί στο αντικείμενο που ελέγχουμε ή χειριζόμαστε. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στη αυτόνομα ενεργειακά εγκαταστάσεις με σκοπό να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση, τον απομακρυσμένο έλεγχο για την εξακρίβωση δυσλειτουργιών και βλαβών και την εύκολη και γρήγορη εκπαίδευση των χρηστών μιας τέτοιας εγκατάστασης απλά μαθαίνοντας ακόμα μια εφαρμογή.el
heal.abstractThe internet nowadays has entered our lives for good. Almost all of us have ability to access the internet via mobile phones, tablets, etc. inside. A another technology that currently finds a wide field of applications is the InternetOfThinks (IOT). In essence we can control and we handle devices, machines, houses, etc. from the internet through applications that we communicate with hardware installed in the object we control or we handle. This specific work focuses on autonomous energy installations with in order to improve energy efficiency, remote control for the verification of malfunctions and faults and the easy and quick training of users of such an installation by simply learning one more application.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
heal.titleΑπομακρυσμένος Έλεγχος & Διαχείρισης Αυτόνομων Ενεργειακά Καταναλώσεων.el
heal.titleRemote control & management of autonomous energy systems.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordαπομακρυσμένος έλεγχος, ενεργειακές εγκαταστάσεις, internetel
heal.keywordremote control, management, autonomous energy systems , interneten
heal.advisorNameKonstantaras, Antoniosen
heal.advisorNameΚωνσταντάρας, Αντώνιοςel
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής