• Ανάλυση χειρονομιών με τη χρήση οπτικών δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Κατσουλάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοσμόπουλος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-27
  Η αναγνώριση χειρονομιών είναι ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην διεπαφή ανθρώπου-μηχανής μέσω μαθηματικών αλγορίθμων. Η προέλευση των χειρονομιών μπορεί να προέρχονται είτε από την κίνηση του προσώπου ή του σώματος, ...
 • Αναγνώριση αεροσκάφους με μηχανική όραση

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Βιδάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοσμόπουλος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-11
  Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστείο ολοένα και αυξανόμενοςόγκος των αεροσκαφών που πετούν καθημερινά, αναζητείται λύση σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας. Μέχρι στιγμής, κυριότερο ρολό παίζει η τεχνολογία Radar. Από την άλλη ...
 • Τηλεχειρισμός ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού με χρήση οπτικών δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Βεϊσάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης; Κοσμόπουλος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-27
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον τηλεχειρισμό ενός ρομποτικού συστήματος με χρήση οπτικών δεδομένων, τα οποία εξάγονται από μια εξειδικευμένη εφαρμογή. Το τελικό ρομποτικό σύστημα αποτελείται από ένα ...