• Διαχείριση κινδύνων τεχνικών έργων στην Περιφέρεια Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-08
  H διαχείριση κινδύνων έργων χαρακτηρίζεται από μια αποσπασματική προσέγγιση για τον καθορισμό κατάλληλων συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου παρά την ραγδαία εξέλιξη ...
 • Διοίκηση έργου και εκτίμηση κινδύνου: μονάδα μηχανικής διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος στην περιοχή Πυργιά του Δήμου Χερσονήσου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σπαρή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνου για έργα του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και η πραγματοποίηση μελέτης διαχείρισης κινδύνου για το έργο Κατασκευής Μονάδας ...
 • Η διαχείριση κινδύνου στις προµήθειες των δηµοσίων έργων: «Μελέτη περίπτωσης του Δήµου Ρεθύμνης».

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κλαψινού, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-06
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε µε σκοπό την παρουσίαση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου στις προµήθειες των δηµοσίων έργων. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται οι µεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνου για τις προµήθειες ...
 • Προγραμματισμός, παρακολούθηση και έλεγχος κατασκευαστικών έργων: η μέθοδος της δεδουλευμένης αξίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κοκοσάλης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-06
  Ο σχεδιασμός η παρακολούθηση και ο έλεγχος των έργων με τη μέθοδο της δεδουλευμένης αξίας, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα έργα. Τα κατασκευαστικά Έργα του Δημοσίου τομέα, όπως είναι ορισμένα με βάση την Ελληνική νομοθεσία, ...
 • Τα πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση έργων: μια συγκριτική ανάλυση των Mega-Projects.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Αλεξανδρής, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-07
  Η παρούσα Διπλωματική Μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς – MBA» και αποτελεί μία μελέτη ολοκληρωμένης διερευνήσεις ...