• Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων: Εμπειρική διερεύνηση του κλάδου υψηλής τεχνολογίας (software και hardware) στην Ε.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Πανταγάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία η Έρευνα και Ανάπτυξη (Research & Development), αποτελεί βασικό συστατικό πίσω από την τεχνολογική και την οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και πτώχευση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζουράρη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο με το οποίο η εταιρική διακυβέρνηση επιδρά και μπορεί να προβλέψει την χρηματοοικονομική πορεία και ευημερία των επιχειρήσεων και συμβάλει στην αποφυγή της οικονομικής δυσπραγίας ή της ...
 • Η επίδραση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου στον καθορισμό της αμοιβής του εξωτερικού ελέγχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κατσουλάκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει αν η ύπαρξη της επιτροπής ελέγχου και τα χαρακτηριστικά της παραπάνω επιτροπής συνδέονται με τις υψηλότερες αμοιβές του εξωτερικού ελέγχου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες δανειακής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Φρονιμάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η εργασία αυτή εξετάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της μόχλευσης καθώς και τις θεωρίες που διέπουν την κεφαλαιακή διάρθρωση. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη δανειακή επιβάρυνση, στο δεύτερο κεφάλαιο ...