• Δημιουργία Web-Based εφαρμογής βασισμένη στο IMS QTI.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Βελεγράκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-26
    Την τελευταία δεκαετία η χρήση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνεται όλο και πιο πολύ. Για τον λόγο αυτό στην ηλεκτρονική μάθηση πολλοί οργανισμοί έχουν ασχοληθεί με σκοπό τη δημιουργία προδιαγραφών για τις ...