• Μοντέλο ελαχιστοποίησης κόστους στην ανάμειξη του ελαιολάδου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Παπαστεφανάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-08
    Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, έγινε μία πολύ σημαντική προσπάθεια για να προσεγγίσουμε το μοντέλο ελαχιστοποίησης του κόστους αναφορικά με την ανάμιξη διαφόρων ποσοτήτων ελαιολάδου με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε ...