• Ο έλεγχος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Πως διενεργείται και ποιος ο κίνδυνος αποτυχίας του.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σηφάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον έλεγχο που διενεργείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων διερευνώντας παράλληλα τον κίνδυνο αποτυχίας του, ο οποίος και αυξάνεται από τις μεθοδεύσεις και ...
 • Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων και έλεγχοι ορκωτών ελεγκτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δατσέρης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Η κάθε μορφής λογιστική «λαθροχειρία» που διαπράττεται με σκοπό τον εξωραϊσμό των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί χωρίς αμφιβολία την μεγαλύτερη μορφή απάτης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό που ...