• Σχεδίαση, υλοποίηση ενός προσωπικού περιβάλλοντος μάθησης και διερεύνηση παραγόντων αποδοχής.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-11-2015
    Η σύγχρονη ανάγκη για εξατομικευμένη μάθηση καθώς και για αυτο-διαχείριση της διαδικασίας μάθησης έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων συστημάτων μάθησης όπως είναι τα Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης ( Personal Learning Environment ...