• Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και μοντέλα πρόβλεψης εταιρικής πτώχευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γουρουντή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-07-2015
  Τα βασικά θέματα στα οποία επικεντρώνεται η διπλωματική εργασία είναι η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και η πρόβλεψη εταιρικής πτώχευσης. Συγκεκριμένα, η βέλτιστη ανάλυση οικονομικών κατστάσεων είναι εκείνη που βασίζεται ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και πτώχευση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζουράρη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο με το οποίο η εταιρική διακυβέρνηση επιδρά και μπορεί να προβλέψει την χρηματοοικονομική πορεία και ευημερία των επιχειρήσεων και συμβάλει στην αποφυγή της οικονομικής δυσπραγίας ή της ...
 • Ο έλεγχος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Πως διενεργείται και ποιος ο κίνδυνος αποτυχίας του.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σηφάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον έλεγχο που διενεργείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων διερευνώντας παράλληλα τον κίνδυνο αποτυχίας του, ο οποίος και αυξάνεται από τις μεθοδεύσεις και ...
 • Οι λογιστικές οικονομικές καταστάσεις ως εργαλείο πρόβλεψης πτώχευσης των επιχειρήσεων στο φαρμακευτικό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κυπριωτάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2015
  Ο άνθρωπος θέλοντας ανέκαθεν να νιώθει ασφάλεια και βεβαιότητα στην οικονομική του ζωή, προσπαθούσε να προβλέψει το μέλλον και τους κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση σε οικονομική δυσπραγία, οπότε και σε ...
 • Πως οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις συνέβαλαν στην χρηματοοικονομική κρίση;

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπούζα, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί μία πιο εμπεριστατωμένη διερεύνηση - ανάλυση του τρόπου, με τον οποίο οι ρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ελεγκτικές εργασίες επηρεάζουν την υπάρχουσα οικονομική κρίση στον κλάδο ...
 • Το σχέδιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων κατά το ν.4013/2011

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπουτσάκη, Βασιλεία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Ο ν. 4013/2011 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 αναφέρεται σε δύο μέρη :το πρώτο αφορά τη Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ...