Εμφάνιση απλής εγγραφής

E-shop development.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΟυρανός, Κωνσταντίνοςel
dc.creatorΤζανέτης, Νικόλαοςel
dc.creatorOuranos, Konstantinosen
dc.creatorTzanetis, Nikolaosen
dc.date.accessioned2017-02-09T07:53:27Z
dc.date.available2017-02-09T07:53:27Z
dc.date.issued2017-02-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8048
dc.description.abstractΗ εργασία αυτή παρουσιάζει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορία του διαδικτύου και οι βασικές τεχνολογίες της πληροφορικής που αναπτύχθηκαν και δημιουργούν όλες μαζί την πλατφόρμα για να αναπτυχθούν ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική εφαρμογή. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία των ηλεκτρονικών καταστημάτων, στατιστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ολοκληρωμένος όρος Ψηφιακή Οικονομία και η επίδραση της σας σύνολο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζεται η έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε. με στοιχεία για τα κράτη μέλη, την διασύνδεση τους με το διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές αγορές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python μιας και αποτελεί αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού. Πιο συγκριμένα θα γίνει χρήση ενός συστήματος ανοιχτού λογισμικού που είναι βασισμένο στη Python που ονομάζεται Django.el
dc.description.abstractThe creation of an electronic shop (e-shop) is presented in this project. In the first chapter, the history of the internet is presented, along with the basic technologies of computer science, on which every electronic application (e-shop included) is based. In the second chapter, a theoretical approach of the electronic shop (e-shop) is presented, along with statistic data. Furthermore, advantages and disadvantages of using an e-shop for both consumers and businesses, is featured. In the third chapter, the term of Digital Economy is presented, and its effect on Greece, as well as in European Union. A review published by the E.U. is presented, with data on member states of E.U., their connection with the internet, electronic purchases and the problems faced. In the fourth chapter, there is a formulation of an electronic shop (e-shop) using the programming language Python, since it is an object oriented programming language. In particular, an open source software is used, based on Python, called Django.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΚατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop).el
dc.titleE-shop development.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΟυρανός, Κωνσταντίνοςel
heal.creatorNameΤζανέτης, Νικόλαοςel
heal.creatorNameOuranos, Konstantinosen
heal.creatorNameTzanetis, Nikolaosen
heal.publicationDate2017-02-08
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8048
heal.abstractΗ εργασία αυτή παρουσιάζει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορία του διαδικτύου και οι βασικές τεχνολογίες της πληροφορικής που αναπτύχθηκαν και δημιουργούν όλες μαζί την πλατφόρμα για να αναπτυχθούν ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική εφαρμογή. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία των ηλεκτρονικών καταστημάτων, στατιστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ολοκληρωμένος όρος Ψηφιακή Οικονομία και η επίδραση της σας σύνολο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζεται η έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε. με στοιχεία για τα κράτη μέλη, την διασύνδεση τους με το διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές αγορές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python μιας και αποτελεί αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού. Πιο συγκριμένα θα γίνει χρήση ενός συστήματος ανοιχτού λογισμικού που είναι βασισμένο στη Python που ονομάζεται Django.el
heal.abstractThe creation of an electronic shop (e-shop) is presented in this project. In the first chapter, the history of the internet is presented, along with the basic technologies of computer science, on which every electronic application (e-shop included) is based. In the second chapter, a theoretical approach of the electronic shop (e-shop) is presented, along with statistic data. Furthermore, advantages and disadvantages of using an e-shop for both consumers and businesses, is featured. In the third chapter, the term of Digital Economy is presented, and its effect on Greece, as well as in European Union. A review published by the E.U. is presented, with data on member states of E.U., their connection with the internet, electronic purchases and the problems faced. In the fourth chapter, there is a formulation of an electronic shop (e-shop) using the programming language Python, since it is an object oriented programming language. In particular, an open source software is used, based on Python, called Django.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΚατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop).el
heal.titleE-shop development.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordηλεκτρονικό κατάστημα, Pythonel
heal.keyworde-shop, Pythonen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.advisorID.emailnpapadakis@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States