Εμφάνιση απλής εγγραφής

Τρισδιάστατη παρακολούθηση χεριού με βάση μοντέλο χρησιμοποιώντας την πληροφορία φωτισμού ως οπτικό χαρακτηριστικό.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorMbatha, Nelson-Stefanosen
dc.creatorΜπάτα, Νέλσον-Στέφανοςel
dc.date.accessioned2017-09-18T11:57:06Z
dc.date.available2017-09-18T11:57:06Z
dc.date.issued2017-09-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8388
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to exploit lighting as a visual cue for the development of a 3D hand tracking system. The proposed method follows the hypothesize and testing paradigm. Under this paradigm, the hand pose estimation boils down to comparing the RGB hand observation with several rendered hand hypotheses. An objective function calculates the discrepancy between the real hand pose and a rendered hand pose. In this thesis, we propose to use lighting information and a simple RGB sensor to build the objective function. This approach compares favorably with previous state of the art methods that require depth sensors and RGB-D observations to build the objective function. Under the assumption of a known single light source we are able to photo-realistically render the hand model. To do so we use the principles of the Phong reflection model usually used in computer graphics to develop a lighting model. Also, an object detection technique able to extract the foreground information of the RGB images is developed. Several objective functions with different properties are created and tested. The experiments showed which lighting objective functions are the most efficient and that under certain lighting conditions the use of the lighting information can be used to build a robust 3D hand tracking system which overcomes depth ambiguities in complex cases were the real hand pose either rotates or the fingers are bending.en
dc.description.abstractΟ στόχος αυτής της εργασίας είναι η εκμετάλλευση του φωτισμού σαν οπτικό χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη ενός 3D συστήματος παρακολούθησης χεριού. Η προτεινόμενη μέθοδος ακολουθεί την τεχνική της υπόθεσης-επαλήθευσης που συναντάται σε συστήματα παρακολούθησης με χρήση 3D μοντέλων. Η τεχνική αυτή επιτυγχάνει την εκτίμηση της πόζας του χεριού συγκρίνοντας την παρατήρηση (RGB εικόνα) με ένα πλήθος υποθέσεων που παράγονται με το 3Δ μοντέλο. Η σύγκριση αυτή γίνεται με χρήση μίας αντικειμενικής συνάρτησης. Στην παρούσα εργασία, προτείνουμε την χρήση της πληροφορίας του φωτισμού και ένα απλό RGB αισθητήρα για να κατασκευάσουμε την αντικειμενική συνάρτηση. Αυτή η προσέγγιση πλεονεκτεί σε σχέση με προηγούμενες μεθόδους οι οποίες απαιτούν αισθητήρες βάθους και RGB-D παρατηρήσεις για την κατασκευή της αντικειμενικής συνάρτησης. Με την υπόθεση μιας γνωστής μοναδικής πηγής φωτός είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε φωτορεαλιστικά το μοντέλο χεριού. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούμε τις αρχές του μοντέλου ανάκλασης Phong που χρησιμοποιείται συνήθως στα γραφικά υπολογιστών για την ανάπτυξη ενός μοντέλου φωτισμού. Επίσης, αναπτύσσεσαι μία τεχνική ανίχνευσης αντικειμένων ικανή να διαχωρίσει το προσκήνιο των RGB εικόνων. Διάφορες αντικειμενικές συναρτήσεις με διαφορετικές ιδιότητες δημιουργούνται και δοκιμάζονται. Τα πειράματα έδειξαν ποιες αντικειμενικές συναρτήσεις είναι πιο αποτελεσματικές και ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες φωτισμού η χρήση της πληροφορίας του φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός εύρωστου συστήματος 3D παρακολούθησης χεριού το οποίο ξεπερνάει τις αδυναμίες της χρήσης του βάθους σε περίπλοκες περιπτώσεις όπου η πραγματική πόζα του χεριού περιστρέφεται ή τα δάχτυλα του χεριού κάμπτονται.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), IPPS Advanced Manufacturing Systems, Automation and Roboticsen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleModel-based 3D hand tracking using the lighting information as a visual cue.en
dc.titleΤρισδιάστατη παρακολούθηση χεριού με βάση μοντέλο χρησιμοποιώντας την πληροφορία φωτισμού ως οπτικό χαρακτηριστικό.el

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameMbatha, Nelson-Stefanosen
heal.creatorNameΜπάτα, Νέλσον-Στέφανοςel
heal.publicationDate2017-09-13
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8388
heal.abstractThe goal of this thesis is to exploit lighting as a visual cue for the development of a 3D hand tracking system. The proposed method follows the hypothesize and testing paradigm. Under this paradigm, the hand pose estimation boils down to comparing the RGB hand observation with several rendered hand hypotheses. An objective function calculates the discrepancy between the real hand pose and a rendered hand pose. In this thesis, we propose to use lighting information and a simple RGB sensor to build the objective function. This approach compares favorably with previous state of the art methods that require depth sensors and RGB-D observations to build the objective function. Under the assumption of a known single light source we are able to photo-realistically render the hand model. To do so we use the principles of the Phong reflection model usually used in computer graphics to develop a lighting model. Also, an object detection technique able to extract the foreground information of the RGB images is developed. Several objective functions with different properties are created and tested. The experiments showed which lighting objective functions are the most efficient and that under certain lighting conditions the use of the lighting information can be used to build a robust 3D hand tracking system which overcomes depth ambiguities in complex cases were the real hand pose either rotates or the fingers are bending.en
heal.abstractΟ στόχος αυτής της εργασίας είναι η εκμετάλλευση του φωτισμού σαν οπτικό χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη ενός 3D συστήματος παρακολούθησης χεριού. Η προτεινόμενη μέθοδος ακολουθεί την τεχνική της υπόθεσης-επαλήθευσης που συναντάται σε συστήματα παρακολούθησης με χρήση 3D μοντέλων. Η τεχνική αυτή επιτυγχάνει την εκτίμηση της πόζας του χεριού συγκρίνοντας την παρατήρηση (RGB εικόνα) με ένα πλήθος υποθέσεων που παράγονται με το 3Δ μοντέλο. Η σύγκριση αυτή γίνεται με χρήση μίας αντικειμενικής συνάρτησης. Στην παρούσα εργασία, προτείνουμε την χρήση της πληροφορίας του φωτισμού και ένα απλό RGB αισθητήρα για να κατασκευάσουμε την αντικειμενική συνάρτηση. Αυτή η προσέγγιση πλεονεκτεί σε σχέση με προηγούμενες μεθόδους οι οποίες απαιτούν αισθητήρες βάθους και RGB-D παρατηρήσεις για την κατασκευή της αντικειμενικής συνάρτησης. Με την υπόθεση μιας γνωστής μοναδικής πηγής φωτός είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε φωτορεαλιστικά το μοντέλο χεριού. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούμε τις αρχές του μοντέλου ανάκλασης Phong που χρησιμοποιείται συνήθως στα γραφικά υπολογιστών για την ανάπτυξη ενός μοντέλου φωτισμού. Επίσης, αναπτύσσεσαι μία τεχνική ανίχνευσης αντικειμένων ικανή να διαχωρίσει το προσκήνιο των RGB εικόνων. Διάφορες αντικειμενικές συναρτήσεις με διαφορετικές ιδιότητες δημιουργούνται και δοκιμάζονται. Τα πειράματα έδειξαν ποιες αντικειμενικές συναρτήσεις είναι πιο αποτελεσματικές και ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες φωτισμού η χρήση της πληροφορίας του φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός εύρωστου συστήματος 3D παρακολούθησης χεριού το οποίο ξεπερνάει τις αδυναμίες της χρήσης του βάθους σε περίπλοκες περιπτώσεις όπου η πραγματική πόζα του χεριού περιστρέφεται ή τα δάχτυλα του χεριού κάμπτονται.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), IPPS Advanced Manufacturing Systems, Automation and Roboticsen
heal.titleModel-based 3D hand tracking using the lighting information as a visual cue.en
heal.titleΤρισδιάστατη παρακολούθηση χεριού με βάση μοντέλο χρησιμοποιώντας την πληροφορία φωτισμού ως οπτικό χαρακτηριστικό.el
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordhand tracking, lighting, RGB-D sensor, three-dimensional (3D) modelen
heal.keywordπαρακολούθηση χεριού, φωτισμός, αισθητήρας RGB-D, τρισδιάστατο μοντέλοel
heal.accessfreeel
heal.advisorNameMakris, Alexandrosen
heal.advisorNameΜακρής, Αλέξανδροςel
heal.advisorID.emailamakris@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States