• Αυτοματοποιημένη διάταξη για επιφανειακή κατεργασία υλικών με Laser.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Λιλιμπάκης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
  Η διαδικασία χάραξης με τη χρήση δέσμης Laser, έχει τα τελευταία χρόνια, εξελιχθεί με μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τεχνικές χάραξης για ένα εύρος επιφανειών και υλικών. Η δέσμη Laser χρησιμοποιεί την μεγάλη ...
 • Κινηματικό σύστημα αρμών ίσων γωνιών για οπτικές μετρήσεις υλικών με laser.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Βασιλοπούλου, Ιωάννα-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-14
  Στην παρακάτω μεταπτυχιακή εργασία θα παρουσιάσουμε μια αυτοματοποιημένη κινηματική διάταξη ενός συστήματος τεσσάρων αρμών, οι οποίο κατά την κίνηση τους, θα είναι ικανοί να διατηρήσουν με μεγάλη ακρίβεια ίσες γωνίες ως ...
 • Μελέτη και ανάπτυξη πρωτότυπου laser στερεάς κατάστασης αντλούμενου από led ισχύος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Μικρόπουλος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός solid-state κρυσταλλικού laser Νεοδυμίου (Nd:YAG), με καινοτόμο πηγή οπτικής άντλησης. Συγκεκριμένα, η πηγή ενεργειακής διέγερσης του laser αποτελείται από συστοιχίες ...
 • Υλοποίηση συστήματος Delta Robot με Μηχανική Όραση για χρήση σε γραμμή παραγωγής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Τσοπανάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-02
  Στη σύγχρονη βιομηχανία όλο και περισσότερες διεργασίες, τις οποίες μπορούσαν να εκτελέσουν αποκλειστικά και μόνο οι άνθρωποι, εκτελούνται πλέον από ρομπότ. Με τη βοήθεια της σημερινής τεχνολογίας έχουν κατασκευαστεί ...