• Περιστροφικές ιδιότητες συμπυκνώματος Bose-Einstein σε αρμονικό δυναμικό

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Βασιλάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καβουλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-21
    Στην πτυχιακή μου εργασία μελέτησα τις περιστροφικές ιδιότητες ενός συμπυκνώματος Bose-Einstein, το οποίο είναι δεσμευμένο σε ένα αρμονικό δυναμικό, στις δύο διαστάσεις. Ξεκίνησα με το πρόβλημα ενός σωματιδίου, επιλύοντας ...