• Αξιολόγηση σταθερότητας βιοεξανθρακωματος μέσω χημικής οξείδωσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βίλα, Άμπρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δήμήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-16
    Στη σύγχρονη εποχή, λόγω της αστικοποίησης και της αύξησης του πληθυσμού δημιουργούνται σημαντικά ζητήματα που έχουν ως απόρροια την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ένα απο αυτά αποτελούν τα απορρίμματα. Η διαχείριση των ...