• Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός συμβατικών πυκνωτών MOS και MIS με πολυμερικά ημιαγώγιμα λεπτά στρώματα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Μαρινάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Καπετανάκης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-25
    Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διεξαγωγή μετρήσεων για τη μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των δομικών στοιχείων των Transistors επίδρασης πεδίου με κρυσταλλικό και οργανικό ημιαγωγό. Δηλαδή, εξετάζονται οι δομές MOS ...