• Διερεύνηση εφαρμογής του γραφενίου ως παρασιτικό στοιχείο σε ορθογωνική κεραία τύπου patch.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Σμυρνής, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καπετανάκης, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-05
    Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν αντικείμενο τη σχεδίαση, προσομοίωση, και βελτιστοποίηση κεραίας patch ορθογωνικής γεωμετρίας υπό την παρουσία ορθογωνικών παρασιτικών στοιχείων γραφενίου. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται ...