• Εξωτερικός έλεγχος και λογιστικές απάτες κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Μυρτάκη, Ανθούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Λαδάς, Ανέστης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-24
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να τονισθεί η σημασία της πιστής τήρησης των ελεγκτικών κανόνων και διαδικασιών, της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου και η συμβολή της αποτελεσματικότητας του στην πρόληψη και στον ...