• Υπολογισμός δεικτών βλάστησης σε καλλιέργειες μέσω οπτικών μεθόδων και τεχνολογιών IoT.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Κυπράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-14
  Ο υπολογισμός των δεικτών βλάστησης είναι πολύ σημαντικός για την κατανόηση της υγείας ενός φυτού και του τρόπου με τον οποίο το φυτό συμπεριφέρεται κάτω από ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι υπολογισμοί αυτοί είναι ...
 • Ανάλυση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε περιβάλλον παραγωγής με δίκτυα καθορισμένα από λογισμικό.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ασπραδάκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-09
  Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο αποτελούν καθοριστικό χαρακτηριστικό του σημερινού παγκόσμιου τοπίου. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη για οργανισμούς, επιχειρήσεις και πολλούς άλλους ...
 • Αξιοποιώντας τη συμπιεστική δειγματοληψία στη κατανεμημένη μηχανική μάθηση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σταματάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-11
  Ένα σύνολο από σύγχρονες εφαρμογές όπως απομακρυσμένη παρακολούθηση σημαντικών μετρήσεων, αναγνώριση μηχανικών σφαλμάτων, απομακρυσμένη ανίχνευση μηχανικής καταπόνησης δομικών κατασκευών και πολλές άλλες κατέστησαν δυνατές ...
 • Επικοινωνία μηχανής με μηχανή (M2M) με χρήση MQTT-SN σε ετερογενούς WSN υποδομή

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Καμαρατάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-25
  Τα κύρια πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία ανάμεσα σε μηχανές (M2M) είναι τα MQTT, CoAP και OMA LWM2M. Συνοπτικά, αυτά τα πρωτόκολλα απευθύνονται σε συσκευές που πρέπει να εξοικονομούν ενέργεια, έτσι ώστε ...
 • Ευφυής ρομποτική κάμερα ενός άξονα για τη συλλογή εικόνων και την παρακολούθηση της ανάπτυξης φυτών σε μελέτες γεωργίας ακριβείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Περδικάκης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-12
  Η παρακολούθηση φυτών και η απόκτηση δεδομένων σε ένα θερμοκήπιο είναι μια εργασία που απαιτεί σημαντική προσπάθεια και χρόνο. Η επίτευξη της απαιτούμενης ακρίβειας και επαναληψιμότητας στη λήψη εικόνων φυτών μπορεί να ...
 • Σύστημα εσωτερικού εντοπισμού με βάση το WiFi.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σάββας, Χαρίλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-23
  Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή, η κύρια επικέντρωση είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος εσωτερικού εντοπισμού βασισμένου στην τεχνολογία WiFi, αξιοποιώντας και τις μεθοδολογίες Round Trip Time (RTT) και Received Signal ...
 • Ανάπτυξη ασύρματου δικτύου αισθητήρων για παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Βλάσσης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-18
  Η παρακολούθηση των βλαβερών αερίων είναι σημαντική διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για αυτά τα θέματα και η ανάγκη ...
 • Ανάπτυξη αυτόνομου ρομποτικού οχήματος εδάφους ελεγχόμενου μέσω ROS.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Ντάγκινης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-19
  Ο Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ενός αυτόνομου ρομποτικού οχήματος εδάφους ελεγχόμενου μέσω ROS, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος υλοποίησης. Μελετήθηκε κατά το πόσο αυτή η ...
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλου Μ2Μ για AD HOC δίκτυα σε λειτουργία σμήνους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Τσιχλάκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-24
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρούμε να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σύστημα δύο ή περισσοτέρων αυτοκινούμενων οχημάτων, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου WSN σε τοπολογία πλέγματος ...
 • Δίκτυο αισθητήρων για παρακολούθηση ατμοσφαιρικών συνθηκών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Ράλλης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-12
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων που έχει σαν στόχο τη μέτρηση και παρουσίαση περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και συνθηκών ποιότητας ...
 • Διαδικτυακή υπηρεσία συλλογής και απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων από πολλαπλούς χρήστες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Τσουκαλάς, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-22
  Crowdsourcing ή πληθοπορισμός αναφέρεται σε ένα κατανεμημένο μοντέλο επίλυσης προβλημάτων, στο οποίο ένα πλήθος απροσδιόριστου μεγέθους ασχολείται με την επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος μέσω ανοιχτής πρόσκλησης. Αυτό ...
 • Ευπάθειες σε web applications.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Τζοβαεράκης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-20
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των τρόπων που γίνονται οι πιο συχνές επιθέσεις σε διαδικτυακές εφαρμογές αλλά και τι άλλες δυνατότητες που υπάρχουν από τη στιγμή που αποκτήσουμε πρόσβαση σε ένα ...
 • Εφαρμογή αυτοματισμού για τη δημιουργία έξυπνης κατοικίας με απομακρυσμένο έλεγχο μέσω κινητού και διαδικτύου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παναγιωτάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-01
  Η δυναμική εμφάνιση της τεχνολογίας του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things-IoT) τα τελευταία χρόνια έχει ωθήσει στην δημιουργία αρκετών έξυπνων συσκευών και κατασκευών. Όμως οι συσκευές αυτού του είδους ...
 • Κατασκευή διαδραστικής επιφάνειας με χωρητική αίσθηση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Τσιρώνη-Λάμαρη, Αγάπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-07
  Ο όρος Haptics (απτικός) έχει εισέλθει στην κοινωνία και στις ζωές των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες και διευκολύνοντας αισθητά την καθημερινότητα. Επομένως, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον ...
 • Κατασκευή εκπαιδευτικού αυτοματισμού με δυνατότητα προγραμματισμού μέσω γραφικής διεπαφής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Γαροφαλάκη, Ιφιγένεια-Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26
  Ο σκοπός της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι να δημιουργήσουμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή για μαθητές δημοτικού όπου μέσω αυτής να μπορούν να κατανοήσουν κάποιες βασικές έννοιες του προγραμματισμού. Με το νέο σύστημα ...
 • Σχεδιασμός και δημιουργία hydrobot με χρήση Arduino.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Πετράκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-27
  Ένα hydrobot ανήκει στην οικογένεια των ROV ή ROUV, δηλαδή των Remote Operated underwater Vehicles. Τα οχήματα αυτά πρωτοεμφανίστηκαν σε πρωτόγονη μορφή τη δεκαετία του 1950’, αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980 ...