• Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Μελέτη περίπτωσης: Η περιφέρεια Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Δημάκη, Παναγιώτα; Ζαχαριουδάκη, Άννα-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαμιχαήλ, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-31
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της στρατηγικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Στα πλαίσια της εργασίας, θα γίνει αναφορά στην εφαρμογή των στρατηγικών αυτών σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση ...