• Εκπαιδευτικό λογισμικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Μπικάκη, Χριστίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Περονικολής, Μιχάλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-22
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης Αγίου Νικολάου. Η αναφορά που ακολουθεί αποτελεί λεπτομερή ανάλυση του σκοπού, της δομής και ...