• Ανάλυση των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων ποιότητας των νερών Τεγέας,δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μπούζου, Μαρία-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-13
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση, η ανάλυση και τελικά η αξιολόγηση των ποιοτικών παραμέτρων, των υδατικών πόρων, της περιοχής Τεγέας ‐ Αρκαδίας. Η συνεχής παρακολούθηση και μεταβολή, των ...
 • Διερεύνηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων του Δήμου Καρπενησίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσούμας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-26
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρπενησίου, μέσω της μελέτης χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων σε δείγματα ...
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με τη χρήση τεχνητού υγροβιότοπου με σκοπό την αποφυγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σγουρού, Ζαμβία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-01
  Ένα πρωταρχικό μέσο υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι τα απόβλητα (στερεά και υγρά) τα οποία αποτελούν ένα όλο και σοβαρότερο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα για όλες τις σύγχρονες οικονομίες. Ο όγκος ...
 • Ηλεκτροκίνηση (αµιγής ή υβριδική): Οικονοµία; Οικολογία; Μόδα; Αναγκαιότητα;

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τσάλτας, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-13
  Οι ηλεκτροκινητήρες ξεκίνησαν να αναπτύσσονται στις αρχές του 19ου αιώνα, παράλληλα µε τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.) και πέτυχαν µεγαλύτερη διείσδυση στον χώρο των µεταφορών, σε σχέση µε τις τελευταίες. Όµως, ...
 • Ιστορική αναδρομή στο σύστημα ύδρευσης της πόλης των Πατρών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ιατρού, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-17
  Οι περισσότεροι από εμάς τους καταναλωτές δεν έχουμε αναρωτηθεί από πού και με ποιόν τρόπο καταλήγει στο σπίτι μας, αυτό το υπερπολύτιμο αγαθό που ονομάζεται νερό. Πολλοί το θεωρούν δεδομένο σαν αγαθό, όμως η αλόγιστη ...
 • Κατανομή συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων σε εδάφη γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιαλυψού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-29
  Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη σημερινή εποχή είναι η ρύπανση του εδάφους από τα βαρεά μέταλλα. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. Η παρούσα ...
 • Κύκλος ζωής πλαστικών θερμοκηπιακών φύλλων, γεωμεμβρανών και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Βαθιανάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-03-05
  Στην μελέτη αυτή θα κοιτάξουμε τον κύκλο ζωής των θερμοκηπιακών φύλλων και των γεωμεμβρανών από την παραγωγή μέχρι και την ανακύκλωση τους με σκοπό να δούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχει μια βιομηχανία στο σύνολο ...
 • Μελέτη του επιπέδου ρύπανσης στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πλατανιά και Αγ. Μαρίνας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μαυρομμάτη, Σοφία-Μαρία; Λουρίδα, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-14
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να αναδείξει την κατάσταση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων σε σημεία των Δήμων Πλατανιά και Χανίων κατά την περίοδο 3/2015- 1/2016, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη τουριστική ανάπτυξη ...
 • Μελέτη του επιπέδου ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του δήμου Αποκόρωνα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μπλαζάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-02
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό τον έλεγχο ποιότητας των υδάτων των ποταμών που βρίσκονται στην περιοχή του Αποκόρωνα, μέσω της μέτρησης φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων. Ελήφθησαν δείγματα από τους ...
 • Περιβαλλοντική ρύπανση από την εμπορική ναυτιλία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-12
  Στόχος της εργασίας είναι να προσφέρει στον αναγνώστη μια εις βάθος ανάλυση του ζητήματος της ρύπανσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα του κύκλου εργασιών της ναυτιλιακής βιομηχανίας υπό το πλαίσιο της ...
 • Πολυπαραμετρική ανάλυση ποιότητας νερών φράγματος αποσελέμη και γεωτρήσεων Μεσσαράς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Χατζηπαυλίδη, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-18
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της μεταβολής των ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού φράγματος και της χημικής συγγένειας των υπόγειων υδάτων γεωτρήσεων Παναγιά και Αποϊνι. Η συγκεκριμένη έρευνα ...
 • Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών εδαφών για καλλιέργεια αβοκάντο και προετοιμασία εδαφολογικών χαρτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοτσολάκης, Διονύσης; Μαματζάκης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-16
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των εδαφών των περιοχών του Νομού Χανίων στις οποίες εγκαταστάθηκαν ή πρόκειται να εγκατασταθούν νέες καλλιέργειες αβοκάντο. Το ενδιαφέρον προέκυψε ...
 • Προσδιορισμός του επιπέδου ανθρωπογενούς ρύπανσης στο παλιό λιμάνι Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπαμπάλα, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-09
  Η διεθνής τουριστική αναγνωσιμότητα του Ενετικού Λιμένα των Χανίων επιβάλλει την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής που τον περιβάλλει. Η διατήρηση υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών ...
 • Συγκριτική μελέτη μικροβιολογικής ανάλυσησ υδάτων κολύμβησης και άμμου στις παραλίες του Β.Ο.Α Χανίων και Παλαιόχωρας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τζουμάκα, Φωτεινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-25
  Η παρούσα εργασία με τη συγκέντρωση δεδομένων κατόπιν δειγματοληψίας, (12/6 έως 7/12/2007) μικροβιακών αναλύσεων και γενικών – συγκριτικών συμπερασμάτων για τον Β.Ο.Α άξονα του νομού Χανίων και της Παλαιοχώρας έχει σαν ...
 • Φυσικό περιβάλλον και ψυχολογία του ατόμου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κορφιάτη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-02
  Αντικείμενο της πτυχιακής αποτέλεσε το ενδιαφέρον για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος, κατά κύριο λόγο του αστικού περιβάλλοντος, και των ατόμων μέσα σε αυτό. Κατά πόσο δηλαδή τα ερεθίσματα από ...