• Κεφάλαιο κίνησης - Ταμειακός κύκλος επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανωλεδάκης, Ιωσήφ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-24
  Η παρούσα εργασία αφορά το κεφάλαιο κίνησης και τον ταμειακό κύκλο επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο 1 θα αναφερθούμε στον ορισμό του κεφαλαίου κίνησης. Κατόπιν στο κεφάλαιο 2 θα γίνει αναφορά στην χρησιμότητα του κεφαλαίου κίνησης ...
 • Μαθητικός τουρισμός στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Βογιατζή, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-15
  Από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία φαίνεται πως ο “Μαθητικός Τουρισμός στην Κρήτη” είναι ένα είδος τουρισμού που δεν έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό συγκριτικά με άλλους που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη και ενδιαφέρον ...
 • Παρουσίαση διαδρομών ειδικών μορφών τουρισμού για το νομό Ρεθύμνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Παρασύρη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-05
  Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τον εναλλακτικό τουρισμό και ιδιαίτερα τον αθλητικό τουρισμό και το κατά πόσον αυτός είναι ανεπτυγμένος στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο νομό Ρεθύμνης. Ακόμη θα παρουσιάσουμε όλες τις ...