• Η επίδραση της μουσικοθεραπείας σε άτομα με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Σιγανού, Δέσποινα; Σφακιανάκη, Ελίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζαγκαράκης, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-22
    Εισαγωγή: Η Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια δια βίου σοβαρή νευροαναπτυξιακή διαταραχή η οποία παρουσιάζει ανοδική πορεία με την πάροδο των χρόνων. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποια θεραπεία ...