• Η εξέλιξη των συστημάτων ψεκασμού στους diesel κινητήρες.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Κακουριώτης, Αναστάσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-21
    Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με το ζήτημα της ιστορικής πορείας των συστημάτων ψεκασμού στους diesel κινητήρες με την πάροδο των χρόνων, κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση μέσω της χρήσης της βιβλιογραφικής ...