• Ίδρυση πρότυπου μικτού πρατήριου καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Αχμέντ, Εσσάμ
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Eυάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
    Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή της διαδικασίας ίδρυσης πρότυπου μικτού πρατηρίου παροχής καυσίμων με προσθήκη δεξαμενής υγραερίου (LPG),φυσικού αερίου, μονάδα ηλεκτροφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ...