• Σχεδίαση, κατασκευή και έλεγχος βιομιμητικού ρομποτικού βραχίονα με χρήση μαλακών υλικών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιωτάκης, Μιχαήλ; Τσακίρης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-10
    Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο ενός βιομιμητικού ρομποτικού βραχίονα με χρήση μαλακών υλικών, ο οποίος κατασκευάστηκε στο εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και ...