• Αναγνώριση κινήσεων άνω άκρων με τη χρήση επιφανειακών ηλεκτρομυογραφημάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Βαρδάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-22
  Ένα από τα προβλήματα της κοινωνίας που χρειάζεται βοήθεια από την τεχνολογία, είναι η προσφορά βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Μία κατηγορία τέτοιων ατόμων είναι εκείνα με ακρωτηριασμένα μέλη. Η τεχνολογία σήμερα ...
 • Ανακατασκευή, πειραματική αποτίμηση και κινηματική ανάλυση ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Καλαϊτζάκης, Σωτήριος-Βενιζέλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-07
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ανακατασκευή, η πειραματική αποτίμηση και η κινηματική ανάλυση ενός ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού. Αρχικά γίνεται μια κινηματική ανάλυση για την κίνηση του ανθρώπινου χεριού. ...
 • Ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Αποδουλιανάκης, Παύλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-30
  Η παρακάτω πτυχιακή εργασία, αφορά μια πλήρως μηχατρονική μετατροπή ενός συμβατικού αναπηρικού αμαξιδίου, σε ηλεκτρικό. Μετά την μετατροπή, το αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να μπορεί να μετακινήσει ένα άτομο με μέγιστη ...