• Η διοικητική λογιστική και η εφαρμογή της στον ελληνικό τουριστικό κλάδο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Zαρείφη, Δήμητρα-Ευσταθία; Καραβίτου, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαριτάκη, Χαρίκλεια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-15
    Ο κλάδος της φιλοξενίας είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος επιχειρηματικός τομέας σε ολόκληρο τον κόσμο, ο οποίος αποτελείται από επιχειρήσεις που για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά θα πρέπει να παρακολουθούν τα οικονομικά ...