• Αποτύπωση των απόψεων και των γνώσεων των αιμοδοτών για τον κορονοïό.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μπαρνιαδάκη, Μαρίνα-Νεφέλη; Σάνι, Κλέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψυχαράκης, Στυλιανός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-15
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις έννοιες αίμα, αιμοδοσία, μετάγγιση, αιμοδότης, προληπτικά μέτρα και ευθύνες του προσωπικού απέναντι στον αιμοδότη και τέλος κορονοïός και επιπτώσεις του στα αποθέματα αίματος. Ωστόσο ...
 • Η μελέτη της ποιότητας ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου με παρουσία νοσηλευτή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αλεξάνδρου, Τσαμπίκα; Μουζάκη, Αρχοντία; Σταματάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψυχαράκης, Στυλιανός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-05
  Ηλικιωμένος (επίσης και υπερήλικας) ονομάζεται ο άνθρωπος που διανύει την "τρίτη ηλικία". Αν και δεν υπάρχει βιολογικός, δημογραφικός ή κοινωνικός καθορισμός της τρίτης ηλικίας, για στατιστικούς λόγους έχει γίνει δεκτό ...
 • Το προφίλ των αιμοπεταλιοδοτών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μπαρμπούνη, Ευφράνθη; Σταυρινουδάκη, Ευρυδίκη; Τζουτζίδου, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψυχαράκης, Στυλιανός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-14
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία δίνει έμφαση στις έννοιες αίμα, αιμοδοσία, αιμοπετάλια, μετάγγιση, αιμοπεταλιοδότης, προληπτικά μέτρα και ευθύνες του προσωπικού απέναντι στον αιμοπεταλιοδότη, κίνητρα αιμοπεταλιοδοτών και τέλος ...
 • Το προφίλ των δοτών μυελού των οστών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Καραγιωργάκη, Αναστασία; Μαυρόκωστα, Άννα; Σαβουιδάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψυχαράκης, Στυλιανός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-01
  Εισαγωγή: Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι αναγκαία για τη θεραπεία ασθενειών που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να θεραπευθούν ή να καθυστερήσουν να φθάσουν στο τελικό στάδιο. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να ...